Disse verdiene jobber vi etter

B - barnet i sentrum

L - livsglede

O - omsorg

M - misjon

S - samspill

T - trygghet