Litt om barnehagen sin historie

Tryggheim barnehage, Ålesund ble stiftet i 1977, og er en privat heldagsbarnehage, eid og driftet av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, det vil si at innholdet og miljøet er preget av den kristne troen.

Barnehagen har 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger med 9 barn og 3 voksne og to storbarnsavdelinger med 18 barn og 3 voksne.