Østigarden er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. 20 plasser, 3 voksne