Østigarden er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. 19 plasser, 4 voksne