Kontakt

Tryggheim barnehage Ålesund

Gartnerivn 8

6017 ÅLESUND

Besøksadresse

NLM barnehagene AS - avdeling Tryggheim, Ålesund
NLM-barnehgene AS
6017 Ålesund

Postadresse

NLM barnehagene AS - avdeling Tryggheim, Ålesund
NLM-barnehgene AS
6017 ÅLESUND

Telefon

Hovednummer:70 14 25 22
Lille Vest 10 barn:959 11 266
Lille Øst 10 barn:991 18 169
Østigarden 19 barn:991 25 671
Vestigarden 19 barn:991 26 064
Kontoret:70 14 25 22